Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2015

5809 db08
Reposted fromNeutrum Neutrum viacats cats
5990 a4ff 420

Serbian artist Endre Penovác

Reposted frommicrowalrus microwalrus viacats cats
0115 bf69 420
Reposted fromadzix69 adzix69 viacats cats
3780 f2b4 420
Reposted fromSzczurek Szczurek
3315 c32e 420
6088 e21d
Reposted fromSzczurek Szczurek
7655 de67 420
Reposted fromtomorrow07 tomorrow07 viaSzczurek Szczurek

February 11 2015

0946 61b5
Reposted fromFrycek Frycek viadeLioncourt deLioncourt
I see, but I can't touch | smile
Reposted fromtogglk togglk viacats cats

February 01 2015

0422 78be 420
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaproof proof
Ludzki mózg jest fascynujący. Przypominamy sobie zapomniany zapach natychmiast, gdy go poczujemy. Wymazujemy z pamięci czyjś głos, ale rozpoznajemy go z chwilą, gdy ponownie go usłyszymy. To samo jest z uczuciami. Wydaje nam się, że na zawsze je pogrzebaliśmy, ale wystarczy wrócić do znanego miejsca, a już się odradzają.
— Zdrada
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaproof proof
Od urodzenia żywiłam przeświadczenie, że muszę być idealna pod każdym względem, ponieważ w głębi duszy w każdej dziedzinie czułam się jak kompletne zero.
Reposted frompassionative passionative viaproof proof
I te momenty kiedy Cię chcę, a chcieć Cię nie powinnam.
Reposted frommesoute mesoute viaproof proof
4625 b1f6 420
i chuj.
Reposted frombemypenguin bemypenguin viaproof proof
To co ostatnio powtarzam sobie w myślach, to:
"- wytrzymasz".
Reposted fromPinkskyy Pinkskyy viaproof proof
Nie lubię, kiedy ktoś lekceważy moje uczucia. Ja się otwieram, rozbieram, flaki wypruwam, a ktoś mówi: "przesadzasz" - to nie fair.
— .
Reposted fromkatisz katisz viaproof proof
sama już nie wiem
co zrobić by było nam lepiej

nie śpię
nie jem
nie czuję

tylko myślę

nie żyję
— anonimowe
Reposted fromviszys viszys viaproof proof
- Mam dobry humor. 
- To zrób zdjęcie na pamiątkę
Reposted fromawakened awakened viaproof proof
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl